Scroll Top

Европейската инициатива за защита на живота „Един от нас“ достигна първо място с 1 891 000 подписа!

ЕГИ "Един от нас"

В понеделник 11 ноември 2013 г., изчисленията за личната подкрепа на Европейска гражданска инициатива „Един от нас“ ще бъдат прекратени. Броят на подписите ще бъде повече от 1 891 000, което прави инициативата за защита на живота първият и най-важен успех. 20 страни са достигнали минималния праг за изявления, изисквани от Европейската комисия, което е свидетелство за това, че защитата на човешкия ембрион е дълбоко вкоренена в населението на Европа.

Целта на инициативата „Един от нас“ е да се потвърди, че човешкият ембрион е „един от нас“ и че споделя човешката ни природа. “Един от нас“ моли Европейския съюз да спре финансирането на дейности, които разрушават човешки ембриони. Още по-детайлно изразено, инициативата настоява пред Съюза за следното:

“Никакъв бюджет да не бъде заделян за финансиране на дейности, които разрушават човешки ембриони или позволяват тяхното унищожение”, като в частност са се включват “изследователски дейности, които разрушават човешки ембриони, включително тези, които имат за цел да се придобиват стволови клетки, или разработки, включващи използването на ембрионални стволови клетки в последващи стъпки за придобиването им” и за “аборти, директно или индиректно, чрез финансиране на организации, които насърчават или съдействат за абортите.”

Налагането на забрана върху такова финансиране ще допринесе значително за последователността в европейското законодателство, в частност, след като Европейският съд отсъди в случая Brüstle v. Greenpeace, потвърждавайки, че човешкият ембрион е защитен според законите на ЕС, а също така защото абортите не са в компетенцията на ЕС и не са човешко право.

Организаторите на инициативата сърдечно благодарят на всички лица и национални организации, които са организирали забележителни и креативни кампании в цяла Европа. Безпрецедентният брой групи от гражданското общество са съдействали във всяка страна от ЕС, за да се изгради ефективна мрежа от защитници на ценността на човешкия живот и да се издигне това послание на Европейско политическо ниво. За дълго време, биотехнологичните индустрии и малтусианските лобита (като Международната федерация за семейно планиране) са имали монополно присъствие на европейско политическо ниво. За първи път, тези действащи насочено сили са предизвикани от силно хуманно противопоставящо се послание. Изправена пред отхвърлената уникалност и унищожаване на човешкия ембрион, “Един от нас“ затвърждава достойнството и човешкото естество на всеки човешки живот, от самото начало. В тази връзка, организаторите благодарят на Европейската комисия за ефективната подкрепа и съдействие в процеса на събирането на подписи.

„Един от нас“ е също успех благодарение на подкрепата и взаимодействието на европейските християнски църкви. Източник на радост и надежда е да се види, че католически, православни и протестантски църкви се обединени за общото благо.

От този момент, националните власти във всяка страна имат 3 месеца, за да потвърдят крайния брой на събраните валидни изявления. Тогава, през следващите 3 месеца, Европейската комисия и парламент ще се срещнат, за да дискутират в детайли проблемите издигнати от инициативата.

По-нататък, Европейската комисия ще излезе с формален отговор, указващ какви действия ще бъдат предприети във връзка с инициативата. Комисията не е задължена да предложи промяна в законодателството като резултат от инициативата, но ако комисията реши да предложи такава промяна в неин отговор, то това предложение ще бъде внесено чрез обикновения законодателен процес.

Организаторите на инициативата ще продължат да се застъпват пред Европейската комисия и парламент за уважение на човешките същества от началото на техния живот.

Повече информация за приключилата инициатива можете да научите от сайта http://www.oneofus.eu/bg/

Оригинална статия: http://alturl.com/bcajk
Превод:
Ивайло Тинчев за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации