Scroll Top

Сайтове в Интернет

От самото начало на създаването си, Сдружение “Избор за живот” поддържа сайтове във връзка с дейността си:

  • Abort.bg (от декември 2012 г. до днес) – Интернет сайт с информация относно абортите, методите за предпазване от забременяване, бременността, родителството, семейните въпроси и друга допълнителна актуална информация. Чрез този проект, започнат дори преди самото учредяване на сдружението, се надяваме да ангажираме вниманието на посетителите с интересни материали от ежедневието, културата и процесите на обществото, които са пряко свързани с темата за ценността на човешкия живот и запазването му.
  • Pro-Life.bg (от май 2013 г. до днес) – Интернет сайт на Сдружение “Избор за живот”. Платформа с информация относно всички аспекти на темата за защита на човешкия живот, моралните ценности в обществото ни и практична подкрепа на хората попаднали в ситуация, в която техния или чужд живот е застрашен или изгубен.

Ако желаете да подкрепите поддръжката и развитието на тези сайтове, можете да направите дарение, като посочите в основанието “За поддръжка на сайтове”.