Scroll Top

За нас

Сдружение “Избор за живот” е нестопанска организация, създадена през 2013 г. Нашите основни цели са да информираме обществото за ценността на човешкия живот от момента на зачатието до смъртта, да помагаме на уязвимите, страдащите и техните близки да не вземат фатални решения, за които по-късно биха съжалявали.

Нашите дейности са свързани с:

  • Информиране – Пишем, превеждаме, подготвяме и разпространяваме статии, книги, брошури, филми и други материали, свързани със защитата на човешкия живот и здраве. Използваме активно всички достъпни печатни и електронни медии, за да предоставяме актуална, достоверна и полезна информация до българското общество по темата за ценността на живота и запазването му.
  • Подкрепа – Помагаме на бременните жени и техните семейства в трудния, но прекрасен избор – за живота и се грижим се за възстановяването на жени преминали през аборт. Съдействаме според възможностите си – морално, емоционално и материално, на тези, чиито живот и бъдеще са застрашени.
  • Разширяване – Създаваме местни клонове на организацията, чрез които по-лесно нашите послания и подкрепа да достигнат до максимален брой хора. За да постигнем това ние работим с местни поддръжници – защитници на правото на живот – лекари, психолози, юристи и други граждани.
  • Взаимодействие – Търсим подходящи форми на контакт и работа с други сродни български и чуждестранни организации, а също и с всички, подкрепящи нашите идеи и цели, съюзи и асоциации – като родителски, училищни, лекарски, адвокатски и др.
  • Развитие – Участваме в международни обучения и семинари, дискусии и други събития, от които да черпим опит. Така можем да служим по-ефективно на обществото и да защитаваме правото на живот и лично щастие. Създаваме заедно с международни партньори основа за по-добро бъдеще в Европа и по света.

Нашият ръководен екип е:

  • Ивайло Тинчев – председател на УС
  • Радослав Каладжиев – член на УС
  • Диляна Николова – член на УС
  • Диана Тинчева – секретар