Scroll Top

Лична подкрепа

Постоянно работим по краткосрочни или дългосрочни проекти за подкрепа на:

  • бременни жени с емоционална, материална или финансова неспособност да се справят сами, но желаещи да запазят детето си и да се грижат за него;
  • майки, които са самотни или изоставени от бащата и които не могат да разчитат на никого след избора си да не направят аборт или да се грижат сами за детето си;
  • затруднени семейства, които искат да се погрижат за детето си, но срещат временни предизвикателства да се справят за нормалното протичане на бременност или грижа за домакинството;
  • и други, които са свързани пряко с дейността ни за защита на живота и здравето на най-уязвимите в обществото, според устава на сдружението.

Ние не публикуваме публичен списък с имена на частни лица, които подкрепяме, тъй като не бихме искали да разкриваме самоличността им и желаем да запазим човешкото им достойнство. Освен това, списъкът с необходимите действия за подкрепа в различни случаи може да се променя в зависимост от личните ситуации, необходимостта от по-бърза реакция, наличните средства в организацията и т.н. Понякога публикуваме текущи проекти за лична подкрепа (без изнасяне на лични данни) във Facebook страницата на сдружението.

* За някои от проектите и дейностите ни информираме само членовете на сдружението.

Майка и дете - ръце на сърце