Scroll Top

Членство

Най-добрият начин да помогнете на дейността ни и да бъдете информирани какво се случва в организацията е като се присъедините към нас като член.

Член на сдружението ни може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което приема нашия устав, заплаща своевременно годишния си членски си внос от 12 лева и желае да помага за развитието на организацията и дейността ѝ.

Ако жeлaeте да станете член на Сдружение “Избор за живот”, моля задължително първо се запознайте с устава на сдружението и дейността ни и ако имате въпроси се свържете с нас, за да получите отговор!

Ако приемате устава на сдружението и подкрепяте дейността ни, моля попълнете бланката по-долу.

  Трите Ви имена по лична карта

  Данни за контакт

  По какви начини разрешавате да се свързваме с Вас?

  Други данни

  Дата на раждане:

  Причина за кандидатстване за член

  Как да помагате за дейността на сдружението?


  Желая да абонирате имейл адреса ми за следните бюлетини по имейл: