Във Великобритания стотици деца са били хоспитализирани след като са били родени с умствено увреждане заради излагане на алкохол в утробата.

Сдружение “Избор за живот” разглежда две спорни теми в новата стратегия – сексуалното образование и абортите на деца, които са най-ужасно насилие.

Ново проучване за въздействието на звука на майчиния глас върху развитието на мозъка на неродените деца направи това интересно откритие.

Становище на Сдружение „Избор за живот“ във връзка с обществените консултации за Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“. Предложения за промени.

Изразяваме несъгласието си за ратифицирането на Истанбулската конвенция и призоваваме за нейното оттегляне от Народното събрание на България.