Scroll Top

„Ден в защита на живота“ ще информира християните за абортите и последствията от тях

Ден в защита на живота - 28 юли 2013 г.

Целта на събитието, което ще се проведе на 28 юли 2013 г., е българските християни да бъдат запознати с позицията на Църквата за абортите, по време на неделната служба. В инициативата могат да се включат всички християнски църкви, които изявят желание.

Сдружение „Избор за живот“ обяви, че на 28 юли 2013 г. в страната ще се проведе информационен „Ден в защита на живота“, по време на който християните във всички църкви включили се в инициативата ще бъдат запознати в рамките на поне 10 минути от времето на службата с позицията на Християнската Църквата спрямо извършването на аборти.

Според учението на Библията всяко целенасочено прекъсване на невинен човешки живот, независимо от възрастта на човека, се приема за предумишлено убийство. Библейските текстове и научните факти, които знаем за процесът на зачеване и износване на човешкото същество, свидетелстват за това, че началото на човешкия живот започва от момента на обединяването на генетичната информация получена от яйцеклетката и сперматозоида – при самото зачатие. След това, на новия живот му е необходимо само време, за да се развие като още на около 20 дни сърцето на новия човек започва да бие и изпомпва собствената му кръв, до около 30 дни започва оформянето на ръцете и краката, и т.н. Времето, което всеки човек прекарва в утробата на майка си е просто първият етап от неговия личен живот.

Християните са призовани да обичат ближния си както себе си, да се грижат за нуждаещите се, самотните и изоставените (включително бременните майки в затруднено положение) и да подкрепят правото на живот на всяко човешко същество.

Във връзка с обявения „Ден в защита на живота“, Сдружение „Избор за живот“ приканва всяка църковна общност да се запознае по-детайлно с темата за абортите и последствията от тях в живота на християните – мъже и жени, а също така да призове за покаяние и промяна в живота на тези, които са били засегнати от греха на детеубийството. Организацията също така моли водачите на църкви да обърнат внимание на бременните жени и на самотните майки в нужда и да насочат част от усилията си в тяхна подкрепа като постоянна, а не инцидентна практика. Църквите могат и да събират подписи в защита на човешките ембриони във връзка Европейска Гражданска Инициатива “Един от нас”.

Специален помощен материал с информация и библейски стихове по темата можете да изтеглите от адрес:
https://www.pro-life.bg/wp-content/uploads/2013/07/Christianity-and-Abortion-by-Ivaylo-Tinchev-Pro-Life-Choice.pdf

Поучение по посочения по-горе материал можете да видите като видео в Интернет на адрес:
http://vimeo.com/68984870

Допълнително информация можете да намерите и в сайтовете на Сдружение „Избор за живот“ на http://www.abort.bg/, http://www.pro-life.bg/ и техните Facebook страници.

Свързани публикации