Scroll Top

Изследване: Как влияят абортите на майките, семейството и обществото

Тъжно семейство

Организацията “Канадски институт за брака и семейството” публикува резултатите от проучване на някои от последствията от аборта, които обикновено са пренебрегвани от изследователите.

В доклада “Взаимовръзка: как абортът засяга майките, семействата и обществото ни” (Interconnected: How abortion impacts, families and our society), посветен на равносметките от гореспоменатото проучване, се разкриват последиците от аборта за жените, за тяхното психическо здраве, за семейния живот и обществото като цяло.

Последиците от аборта имат дългосрочно въздействие и вторични ефекти и могат да причинят големи щети на семейството и обществото. Сред тях са повишената вероятност от развод, по-късно встъпване в брак или дори отхвърляне на семейния живот, риск да се стане жертва на изнасилване, влошаване на психичното здраве и още много други.

Мета-анализ, публикуван в известен Британски вестник по психиатрия показа, че при жените, които са правили аборт, рискът от психични разстройства нараства с 81% в сравнение с тези, които не са правили аборт.

Ценността на изследването е, че то хвърля светлина върху последиците от абортите, за които непрекъснато се премълчава.

Ако последствията от изкуственото прекъсване на бременността върху здравето на жените са добре познати, то за влиянието на абортите върху психиката рядко се говори, а за последиците за семейството и обществото почти не се споменава.

Според авторът на изследването Андреа Мрозек, представеният доклад опровергава мита, че  за абортът е нормална и неутрална част от живота ни.

Ето някои от последиците, до които води аборта:

  • При 42% от жените, които са имали аборт, се забелязва наличието на тежка депресия още от 25-годишна възраст;
  • 27% от жените с аборт се сблъскват с мисли за самоубийство;
  • Жените, които са имали аборт имат по-висок риск (81%) за психично разстройство;
  • В случай на аборт вероятността от развод се увеличава с 37%, а рискът от безбрачието се удвоява;
  • 34% от жените, подложени на аборт, съобщават за спад в сексуалното си желание;
  • 12% от жените, които не са станали майки, страдат от зависимост от наркотици, 7% – от алкохолна зависимост и т.н.

Важен извод от доклада е констатацията за деструктивната роля на културата за раждане на малко деца, едно от проявленията на която са масовите аборти. Свят, в който има все по-малко деца, се превръща в свят, който е все по-малко приятелски настроен към децата и към човечеството като цяло.

IMFC TeamПо оригинални материали на Imfcanada и Demographia.net

 

Автор: Виктория Наумова
Източник: Семья и детство
Оригинална статия: http://goo.gl/ZgdpYT
Превод: Диляна Николова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации