Scroll Top

Експерти казват, че неродените могат да чувстват болка още от осмата седмица

По време на изслушване в американския Конгрес по законопроект за забрана на абортите в късен етап на бременността, експерт по ембрионално развитие предупреди членове на Комитета, че неродените бебета могат да чувстват болка още от осмата седмица.

Това бе д-р Морийн Кондик, преподавател по Невробиология и анатомия в Университета в Юта, защитила докторат в Университета Бъркли в Калифорния. Тя е авторитетен учен с много публикации в уважавани медицински издания.

“Най-ранният рудимент на човешката нервна система се формира около 28 дни след сливането на сперматозоида и яйцеклетката. В този етап вече започва да се формира мозъкът – клетки в различни райони започват да се специфицират и да изграждат структури, съгласно локацията си в нервната система,“ каза тя.

Д-р Кондик обясни: „В следващите няколко седмици мозъкът ще се разраства бързо и ще формира много сложни връзки, но организацията на нервната система е начертана още в първите 4 седмици. Това е важно, защото показва, че дори в толкова ранен етап мозъкът не е само струпване на клетки или „сляпа маса“, която ще се събуди в по-късен етап на развитието. Както и при всички други органи на ембриона, ранният мозък „е в очакване“ системата да заработи.“

Когато става въпрос конкретно за болка, научни доказателства много ясно показват, че болка може да се изпитва от 20-та седмица на бременността. Кондик обаче казва, че нероденото може да започне да чувства болката много по-рано.

“Нервните формирования, които отговарят за най-първичния рефлекс – гръбначният, са вече налични още от 8-ма седмица. Това е най-ранният момент, в който плодът може да изпитва болка. В този момент плодът реагира на болка така, както всички живи същества – с отдръпване от причинителя на болката.“

До 8-10 седмица вече са формирани повечето нервни връзки.

“Това показва, че мозъкът се формира още в първия триместър. Ранните формации на връзки между невроните показват, че формирането на мозъка е активен процес на строене на структури и връзки, необходими за функцията на мозъка,“ казва тя.

“За да се изпита болка трябва да има и дразнител. Нервните окончания, способни да го почувстват, са се формирали в 8-10 седмица. Има съгласие на учените по отношение на това, че плодът може да изпита болка още в първия семестър. Дебатът е за това как се изпитва тази болка – дали плодът изпитва болката по същия начин като новородено или възрастен човек.“

„Като се знае, че нероденото дете може да изпита болка още в ранен етап на бременността възниква въпросът какво да правим от тук нататък,“ казва д-р Кондик.

„Да се причинява болка на живо същество, което може да я почувства, е жестоко. Да се игнорира болката на друго същество, по каквато и да е причина, е варварско. Не е нужно да се знае, доколко човешкият плод може да осъзнава нещата около себе си, за да му отдадем същото отношение, което отдаваме на другите същества, които могат да чувстват болка. Нужно е само да решим дали ще игнорираме факта, че той изпитва болка или не,“ казва Д-р Кондик.

 

Автор: Стивън Ертълт | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeSite.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/
Преводът е собственост на Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации