Scroll Top

96% от запитани 5 557 биолози отговарят, че животът започва при зачатието

Зачеване

На първо място, абортът е морално грешен, защото убива уникално човешко същество. Науката ясно казва, че човешкият живот започва още при зачатието.

През годините научната литература изясни, че животът на човека започва от момента на оплождането, когато спермата се слее с яйцеклетката:

“Човешкият живот започва с оплождането – процесът, по време на който мъжката гамета (или спермата) се обединява с женска гамета (или яйцеклетката), за да образува една единствена клетка, наречена зигота. Тази високоспециализирана, тотипотентна клетка бележи началото на всеки от нас като уникален индивид.”

“Зиготата е началото на ново човешко същество (т.е. ембрион).”

Сега историческият научен консенсус е потвърден. В ново проучване, 5 500 биолози били попитани кога започва човешкият живот и 96% от тях са се съгласили, че човешкият живот започва в момента на зачеването (или оплождането).

Ето малко повече детайли относно изследването:

Проучващият задал въпросите от анкетата на 5 577 биолози от над хиляда академични институции в 86 държави. Според проучването извадката от биолози е била предимно нерелигиозна (63 процента), с повече либерали (89 процента) отколкото консерватори (11 процента), повече демократи (92 процента), отколкото републиканци (8 процента), и повече привърженици на избора или аборта (85 процента) отколкото привържениците на живота, т.е. срещу аборта (15 процента).

Въпреки че изследването се фокусирало върху биологичния поглед за това кога започва животът на човека, то включвало също и въпроси за други научни концепции, свързани с генетиката и др.

Участниците били помолени да отговорят с “правилно“ или „неправилно“ на твърдения, описващи биологичния възглед, че „животът на човека започва с оплождането.“ Бил зададен и отворен въпрос относно мнението на участниците от биологическа гледна точка за това “кога започва животът на човека“.

Като цяло проучването установило, че 96 процента от биолозите потвърждават мнението, че животът на човека започва от оплождането (95-процентов доверителен интервал [95-97 процента]).

Оргиналният текст на проучването можете да намерите на адрес:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3211703

В началото на тази година друго проучване потвърди от биологическа гледна точка, че човешкият живот започва от зачеването.

 

Автор: Стивън Ертълт | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: https://www.lifenews.com/2019/07/11/survey-asked-5577-biologists-when-human-life-begins-96-said-conception/
Превод: Диляна Николова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации