Scroll Top

Научен факт: човешкият живот започва със зачеването или оплождането

Оплождане и зачеване

Когато става въпрос за началото на човешкия живот, науката не оставя никакво съмнение: човешкият живот започва от момента на зачеването или оплождането. В резюме, изготвено за Върховния съд, правната организация Americans United for Life е представила няколко цитата от научната литература, които доказват тази теза.

Цитатите са изложени по-долу и представляват извадки от последните научни журнали, доклади и документи на медицински агенции.

Нов самостоятелен човешки организъм започва своето съществуване в момента на оплождането

Безспорен факт е, че процесът на оплождане слага началото на един нов самостоятелен човешки организъм. [1]

В научната литература се казва следното:

„Със сливането на клетъчната мембрана на сперматозоида и яйцеклетката започва животът на полово размножаващ се организъм.“ [2]

„Жизненият цикъл на бозайниците започва, когато сперматозоидът навлезе в яйцеклетката.“ [3]

„Оплождането е процес, чрез който мъжките и женските хаплоидни гамети (сперматозоид и яйцеклетка) се сливат и образуват генетично обособен индивид.“ [4]

„Яйцепроводът или фалопиевата тръба е анатомичната област, където започва всеки нов живот при видовете бозайници. След дълго пътуване, сперматозоидите срещат яйцеклетката в точно определено място на яйцепровода, наречено ампула, където се осъществява оплождането.“ [5]

„Оплождането – сливането на гамети, при което се образува нов организъм – е кулминацията на множество сложно регулирани клетъчни процеси.“ [6]

Самата дефиниция, дадена от правителството, е доказателство за факта, че животът започва с оплождането. Според Националния институт по здравеопазване “оплождането” е процес на сливане на две гамети (т.е. яйцеклетка и сперматозоид), „при което броят на соматичните хромозоми се възстановява и започва развитието на нов индивид“. [7]

Така, в контекста на човешкия живот, един нов самостоятелен човешки организъм започва съществуването си при сливането на яйцеклетката и сперматозоида. Подобно обяснение е дадено в един учебник: „Развитието на човека започва с оплождането, когато мъжката гамета или спермата (сперматозоида) се слива с женската гамета или овоцита (яйцеклетката) и се получава една единствена клетка – зигота. Тази високо специализирана тотипотентна клетка е сложила началото на всеки един от нас като неповторим индивид.“ [8]

Така новият човешки организъм се появява преди полученият ембрион да се имплантира в матката, т.е. преди момента, в който жената се счита за „бременна”.

 

[1] Вж. напр. Condic, When Does Human Life Begin? A Scientific Perspective (The Westchester Institute for Ethics & the Human Person Oct. 2008), http://bdfund.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/06/wi_whitepaper_life_print.pdf; George & Tollefsen, EMBRYO 39 (2008).

[2] Marsden et al., Model systems for membrane fusion, CHEM. SOC. REV. 40(3):1572 (Mar. 2011) (emphasis added).

[3] Okada et al., A role for the elongator complex in zygotic paternal genome demethylation, NATURE 463:554 (Jan. 28, 2010) (emphasis added).

[4] Signorelli et al., Kinases, phosphatases and proteases during sperm capacitation, CELL TISSUE RES. 349(3):765 (Mar. 20, 2012) (emphasis added).

[5] Coy et al., Roles of the oviduct in mammalian fertilization, REPRODUCTION 144(6):649 (Oct. 1, 2012) (emphasis added).

[6] Marcello et al., Fertilization, ADV. EXP. BIOL. 757:321 (2013) (emphasis added).

[7] Национални здравни институти, медицински речник Medline Plus Merriam-Webster (2013), http://www.merriamwebster.com/medlineplus/fertilization (emphasis added).

[8] Moore & Persaud, THE DEVELOPING HUMAN 16 (7th ed. 2003) (emphasis added).

[9] За да се запознаете с промените на дефиницията на термина „бременност”, вижте Gacek, Conceiving Pregnancy: U.S. Medical Dictionaries and Their Definitions of Conception and Pregnancy, FRC INSIGHT PAPER (Apr. 2009), http://downloads.frc.org/EF/EF09D12.pdf.

 

Автор:  Стивън Ертълт | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2013/11/18/undisputed-scientific-fact-human-life-begins-at-conception-or-fertilization/
Превод: Вера Кисева за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации