Scroll Top

“Един от нас” е първа европейска гражданска инициатива по брой подписи

ЕГИ "Един от нас"

Европейската гражданска инициатива “Един от нас” вече е потвърдена като първа по брой събрани подписи в нейна подкрепа от европейските граждани.

Фазата на проверка и валидиране на събраните подписи за ЕГИ “Един от нас” от националните власти на всяка страна членка са приключили. Според окончателните данни, 1 742 156 подписа от всички събрани общо 1 901 947, са били одобрени и приети за валидни. Деветнадесет страни са успели да съберат минималния брой подписи, изисквани от комисията, при задължителни поне от 7 страни.

Резултатите от инициативата безспорно доказват, че значителен брой европейски граждани смятат защитата на човешкият живот трябва да бъде в основния дневен ред на Европейския съюз.

Огромният успех на инициативата “Един от нас” и ентусиазмът, с който се разпространи в цяла Европа, задават забележителна отправна точка по пътя към ясна и изявена защита на човешкия живот в Европа. Ние наистина сме убедени Европейската комисия и Европейският парламент ще чуят и ще вземат предвид исканията на Европейските граждани в тази връзка. В тази връзка, през следващите седмици ще имаме възможността да представим нашите искания в публично изслушване в Европейския парламент.

Бихме искали да използваме възможността да изкажем нашата признателност и благодарност към всички национални комитети, местните координатори и всички доброволци, за отличната работа, страст и надежда, и за доверието гласувано на този нов демократичен инструмент.

 

Свързани публикации