Scroll Top

Европейският парламент отхвърли законопроект, обявяващ аборта за основно човешко право

Европейски парламент - гласуване "Естрела"

За втори път през последните два месеца, Европейският парламент отхвърли доклад, който препоръчваше нациите на Европейския съюз да обявят аборта за човешко право и да направят абортите достъпни чрез обществените здравни системи на страните членки. Приемането на доклада щеше да постави държавите защитаващи живота като Ирландия, Полша и Малта да легализират абортите по желание.

“Докладът заявяваше, че 20 страни членки разрешават абортите по желание (основно с определено гестационно ограничение). А от седемте останали нации, три имат много либерални ограничения към абортите, а в други три се извършва аборт само при определени обстоятелства”. Това каза защитничката на живота и анализатор Нора Съливън. “Мерките, които Европейският парламент трябваше да вземе предвид сега, не съдържаха ограничения за гестационната възраст – и това оставяше отворен въпроса за възможности за аборт по избор дори до деня на самото раждане като човешко право. Още по смущаващи са грубите нарушения върху защитата на съвестта на лекарите (и по специално гинеколозите и анестезиолозите), които бяха предложени.”

“Тази мярка твърди, че абортът е човешко право, но същевременно фундаментално се пренебрегва човешкото право на трите групи хора, включени в този трагичен акт. Тя пренебрегва най-основното човешко право, правото на живот на бебето, което е в центъра на цялата ситуация. Игнорира също и истинските нужди на жените като ги скрива зад желязна завеса от абортционистка риторика. И не взема предвид съзнанието и съвестта на лекарите, който трябва да прекъсват човешки живот, след като са били обучавани в продължение на години как да го предпазват”, казва Съливън. “Европейският съюз не трябва да моли лекарите да потискат съвестта си; той трябва да се опита да намери своята собствена.”

При предишното гласуване присъстваха 351 членове на парламента и изпратиха законопроекта обратно към Комисията, а 319 гласуваха за приемането му. Комисията гласува документът да се върне за прегласуване — което доведе до днешното повторно гласуване.


(Бел. ред. По-долу е дадено как са гласували и българските евродепутати относно доклада. Зелените “за” са за отхвърляне на доклада, червените “против” са за приемането му. Изглежда повечето български евродепутати са искали да се приеме доклада.)

10.12.2013 г. Гласуване на българските евродепутати за доклада "Естрела"


Джон Смийтън от британската група за защита на живота SPUC аплодира резултатите от гласуването.

“Докладът „Естрела“ представлява един от най-целенасочените скорошни опити да се накара Европейският парламент да надвиши компетенциите си и да наложи абортите в страните членки”, каза той за LifeNews. “Днешното отхвърляне на доклада „Естрела“ показва, че мирното лобиране, заедно с молитви от защитниците на живота, могат да имат реално влияние на политическата арена. Искам да благодаря на поддръжниците на SPUC у дома и на нашите колеги в Европа за това, че спасиха животи днес.”

“Докладът върху сексуалното и репродуктивното здраве и права”, предложен от члена на Европейския парламент Едит Естрела, внушаваше, че абортът е човешко право, призоваваше за задължително сексуално образование за децата в и извън училище, и атакуваше възраженията, водени от съвестта на здравните работници,” продължава Смийтън.

Докладът твърди, че в момента, в страните където абортът е легален, той често не може да се осъществи заради лекарската “злоупотреба с противопоставяне заради съвестта или е прекалено ограничен заради интерпретации на настоящите граници.”

Предложеният законопроект изискваше от страните-членки да “регулират и наблюдават използването на основателни причини породени от съвестта, за да се уверят, че здравната грижа е гарантирана като човешко право, като достъпът до законни услуги е осигурен и подходящ, и съответните системи за достигане до тях, са на място.”

Докладът продължава в твърденията си, “Има случаи докладвани от Словакия, Унгария, Румъния, Полша, Ирландия и Италия, където почти 70% от всички гинеколози и 40% от всички анестезиолози съзнателно отказват да предоставят услуги свързани с аборти.”

Анна Заборска, словашки член на парламента и защитник на живота, и бивша председателка на „Комисия за правата на жените и равенство на половете“, заяви, че докладът не може да бъде използван за установяване на “право на аборт”.

“Никой човек, болница или институция няма да бъдат принуждавани, държани отговорни или дискриминирани по какъвто и да било начин заради отказа да извършват, обслужват, асистират или да участват в практики, които могат да предизвикат смърт на човешки ембрион”, казва г-жа Заборска.

 

Автор: Стивън Ертълт
Източник: LifeNews.com
Оригинална публикация: http://www.lifenews.com/2013/12/10/european-parliament-again-rejects-bill-declaring-abortion-a-human-right/
Превод: Ивайло Тинчев за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации