Scroll Top

На 17 септември се проведе Генерална асамблея на Европейска гражданска инициатива “Един от нас”

Генерална асамблея на Европейска гражданска инициатива "Един от нас" в Брюксел

На 17 септември, Генералната асамблея на Европейска гражданска инициатива “Един от нас”, в присъствието на членове от различните Национални комитети, представи в Европейския парламент текущата ситуация с инициативата “Един от нас”.

  • Организаторите са събрали повече от един милион подписа.
  • 11 от 29-те страни са преминали прага на минималния брой подписи изисквани от Комисията.

Изискванията за ЕГИ според регулациите на ЕС са:

  1. Един милион подписа подкрепящи инициативата
  2. Достигане на минималния брой подписи в поне 7 от страните членки на ЕС

ДНЕС “Един от нас” има събрани повече от един милион подписа както онлайн и така и на хартиени бланки, като страните достигнали прага за минимален брой подписи са 11: Австрия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния, Словакия и Испания.

Португалия вече е на 98% от минималния праг, а Естония и Малта са също са близо. Организаторите са уверени, че поне 14 страни (половината от държавите членки) ще достигнат очаквания минимум, като ще постигнат двойно повече събрани подписи от исканите от Комисията.

Подкрепата за тази инициатива в защита на живота ще продължи през септември и октомври. Крайният срок за събиране на подписи е 1 ноември 2013 г. и кампанията ще продължи до същия ден.

По тази причина, днес организаторите представиха текущите резултати на инициативата и започването на нова фаза на кампанията, която ще се състои от няколко събития за събиране на подписи.

Сред тези тези събития е на първо място специалния ден – 22 септември, който е определен за ден “Кликни и подпиши!” за инициативата “Един от нас”. Това ще бъде европейски ден за събиране на подписи във всички страни членки.

Целта е да се достигнат 1 500 000 подписа до края на инициативата на 1 ноември 2013 г. Подкрепата може да бъде направена на хартиени бланки или онлайн чрез подпис в сайта на Европейската комисия, който е достъпен през страницата на инициативата http://www.oneofus.eu/bg/ на всеки един от езиците.

Главната цел на “Един от нас” е да се поиска от Европейския съюз да защити със закон достойнството и правото на живот на човешките същества от момента на зачатието като спре финансирането на дейности, които водят до разрушаване на човешки ембриони, и да установи подходящи инструменти за контрол върху използването на предоставените от ЕС финанси, за да не се използват те за застрашаване на човешки животи.

Източник: http://www.oneofus.eu/bg/

Свързани публикации