Scroll Top

В Белгия и Холандия събират органи от психично болни след евтаназия

Евтаназия

Това не се случва тук – все още.

Но много хора в медицината по трансплантация на органи и в биоетиката искат разрешение да убиват пациенти със сериозни психически увреждания за техните органи – или чрез смъртоносна инжекция и събиране на органите в последствие, или чрез самия процес.

Последният пример беше публикуван от Списание за медицинска етика (Journal of Medical Ethics).

От статията на биоетикът Зоуи Фриц:

Когато смъртта на един човек с увреждания е неизбежна – и по-специално когато е било договорено чрез съда, че на пациент в непроменливо вегетативно състояние ще бъде премахнато клинично асистираното хранене и хидратация (субстанция доставяна през тръба), може да бъде в най-добрия интерес на пациента да му бъде дадено лекарство, което да спре сърцето му и неговите жизненоважни органи да бъдат дарени на член на семейството му, това ще бъде само средство за спасяването на някой друг, така както майка би направила всичко за да спаси сина си.

Следвайки тази логика, също така може да бъде в най-добрия интерес на пациента да дари органите си на някой друг, ако това е в съответствие с неговите по-рано изразени желания. Сегашната практика на премахване на клинично асистираното хранене и хидратиране при пациенти в непроменливо вегетативно състояние или при такива с минимално съзнание – със смъртта като неизбежно последствие – е по-неетично в сравнение с активното прекратяване на живота чрез лекарство, което да спре сърцето.

„Действието“, а не пропускането, ще позволи на семействата да присъстват на смъртта на своя любим, ще се избегнат потенциалните физиологични признаци на глада и дехидратацията, ще се премахне възможността (макар и много малка) за страданието на пациента при премахването на клинично асистираното хранене и хидратация, и вместо това ще се използва седация и аналгезия, както е случаят в момента.

Също така, това ще позволи на тези, които преди са изявявали желание да дарят органите си, да го направят, позволявайки алтруистичните им желания да бъдат уважени като част от една по-широка представа за най-добрия им интерес.

Не само това, но ако това бъде позволено, решенията относно оттеглянето на грижите за болните бързо ще се преплете с въпроса за събирането на органите като реколта, трансформирайки пациентите във ферми за органи.

Както написах по-горе, това не е необичайно мислене, а бива предлагано непрекъснато в основните световни професионални списания.

Бързам също да повторя, че убийството за органи предложено в тази статия не се случва в центровете за трансплантация – с изключение на Белгия и Холандия, където са съчетани евтаназията чрез смъртоносна инжекция на хора с увреждания и психично болни и събирането на органи.

Светлината е най-добрият дезинфектант. Най-добрият начин да се уверим, че убийството и събирането на органи като реколта няма да се разпространи и в САЩ и други страни, е да разобличаваме тези гибелни идеи всеки път, когато те са представяни във видни професионални списания.

Бележка на LifeNews.com: Уесли Смит е специален консултант в Центъра за биоетика и култура и адвокат биоетик, който публикува в този блог: Human Exeptionalism.

 

Автор: Уесли Смит | Брюксел, Белгия
Източник:
 LifeNews.com
Оригинална страница: http://www.lifenews.com/2016/09/07/belgium-and-netherlands-are-euthanizing-mentally-ill-patients-and-harvesting-their-organs/
Превод: Надежда Димитрова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации