законодателство

Искания, които отправяме по време на “Национална седмица в защита на живота – 2018” към държавните институции и обществото ни.

Полското правителство даде бърз язвителен отговор седмица след доклад, който критикува полския ограничителен закон за абортите и неговото отношение към жените.

В малка страна като Ирландия 18 милиона долара могат да купят много гласове или поне да позволят на лидерите на кампанията да организират добре финансиран натиск за легализиране на аборта по желание.

Ако един мъж не иска да бъде баща, той е неудачник, а ако жена не иска да бъде майка, тя просто си защитава правото на избор. Когато се спори за аборта, много хора твърдят, че „сексът не е договор”.

В понеделник 11 ноември 2013 г., изчисленията за личната подкрепа на Европейска гражданска инициатива „Един от нас“ ще бъдат прекратени. Броят ще бъде повече от 1 891 000, което прави инициативата за защита на живота първият и най-важен успех.

Ирландия, бидейки една от страните твърдо защитаващи жените и децата чрез отказа си да легализира аборта, е преживяла през годините множество дебати по този въпрос. В последно време страната се бори с лъжливото законодателство.