Scroll Top

Отворено писмо в защита на живота – 2018

краченца на бебе

До Президента на Република България

До Парламента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Министъра на здравеопазването

До Министъра на образованието и науката

До Министъра на правосъдието

До Министъра на труда и социалната политика

До българската общественост и българските медии

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с организираната от 8 до 14 октомври 2018 г. за пета поредна година „Национална седмица в защита на живота“ отново бихме искали чрез това отворено писмо да насочим вашето внимание към проблема с изключително ниското ниво на контрол на достъпа до аборти в България и прекратяването на огромен брой невинни човешки животи в страната. Последиците от това се изразяват във влошено репродуктивно здраве на българските жени, увеличен брой помятания и раждане на недоносени и увредени деца, насърчаване на отношение на безотговорност у гражданите и лекарското съсловие, пълно пренебрегване на правото на живот на определена група живи човешките същества и съответно ниска раждаемост и сериозна демографската криза, която застрашава самото съществуване на българската нация като такава.

Според официалната статистика, извършените аборти в България на година са спаднали от над 100 000 преди 1991 г. до под 25 000 през 2017 г. като това се дължи на редица фактори, сред които увеличена миграция на млади българи през последните десетилетия, по-широко използване на контрацептиви, но според нас и на недостатъчно и надлежно подадени данни към “Националния център по обществено здраве и анализи”. Всеизвестен факт е, за всички запознати с темата, че в България се извършват огромен брой нелегални аборти (включително на малолетни и непълнолетни лица), които не се описват в никаква документация и така статистиката, която се получава е недостоверна, а здравето на жените бива застрашено.

Ние изразяваме силната си подкрепа за всяка стъпка, която държавните институции и гражданското общество предприемат за засилване на контрола върху лечебните заведения, които извършват аборти, и настояваме за следните целенасочени действия и промени, облечени в нормативни актове:

1. Разработване и прилагане на стратегия за образоване на подрастващите за рисковете свързани с ранната бременност и абортите, заедно с участието на техните родители, чрез представяне на реална научна информация по темата за абортите и болестите предавани по полов път – снимки и видео на реални ембриони и фетуси от видеозон /ехограф, ултразвук/, ясно описване на манипулации и рискове при аборт, начини за ограничаване на безразборните сексуални връзки и други информационни материали в защита на живота и здравето на българските граждани.

2. Предприемане на конкретни действия за ограничаване на бързите аборти, направени в следствие на преживян стрес, временен емоционален срив или единствено в резултат от насилие и тормоз от роднини или насилници. Това може да се постигне чрез:

  • създаване на подходящи комплекти от информационни и визуални материали /в брошури, листовки и др./, които гинеколозите, извършващи аборти, да бъдат задължени да предоставят на бъдещите майки;
  • даване на достатъчно време за размисъл на майката /и бащата/ (например 5 дни), през които да им бъде осигурена възможност за консултация с психолог; да бъдат осведомени как биха могли да се грижат за детето си, ако майката не направи аборт; какви са възможностите за даване на детето за осиновяване или даване в приемно семейство, ако майката го роди и т.н.
  • въвеждане на задължителен подпис за съгласие от страна и на бащата на детето, подлежащо на аборт, в случай, че жената е съпруга на бащата.

3. Въвеждане на работеща система за засилен контрол от страна на държавните институции на болнични заведения и клиники, които извършват аборти. Задължително проследяване на всяка бременност или детайлите, поради които се прекъсва дадена бременност – причина за аборта, възникнали увреждания на здравето на жената в следствие на аборта, настъпили фатални последствия след аборт. (Направили сме официално предложение във връзка с разработването на новия медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.) Задължително запазване на снимка от видеозона към документацията за аборта, за да може да послужи като доказателство, при проверка или разследване на властите, че наистина е имало бременност, в коя седмица е била тя и каква е била причината за аборта. Полагане на целенасочени усилия за пълно прекратяване на практиката на нелегални и/или финансово неотчетени аборти. Налагане на административни и наказателни санкции за нарушаване на законодателството, свързано със събирането и предоставянето на данни за броя и вида на извършваните аборти и легалността на тяхното извършване.

Смятаме, че описаните по-горе предложения са едно добро начало за промяна на демографската картина и за излизане от демографската криза чрез полагане на усилия от страна на институциите чрез реална загриженост към българските бременни жени и майки.

С уважение,
Ивайло Тинчев
Председател на УС на Сдружение „Избор за живот“
и участниците в “Национална седмица в защита на живота”

Дата: 12.10.2018 г.

Други организации подкрепили “Национална седмица в защита на живота” и това отворено писмо:
Фондация „Съживление”
Сдружение “Вяра и Бъдеще”

* Молим всички организации, които желаят да подкрепят това отворено писмо да се свържат с нас и ще ги впишем в края му.

Свързани публикации