Scroll Top

Становище на Сдружение “Избор за живот” във връзка с поискана информация от Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека

ООН - ЛГБТ

Изх. № 1 / 13 март 2021

София, България

ДО:

Независимия експерт относно защитата срещу насилие и дискриминация основана на сексуална ориентация и джендър идентичност към Службата на Върховния комисар за правата на човека

КОПИЕ ДО:

Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека
Парламентарните групи в Народното събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Министерство на външните работи на Република България
Министерство на правосъдието на Република България

 

Уважаеми Независим експерт относно защитата срещу насилие и дискриминация основана на сексуална ориентация и джендър идентичност,

Пишем това писмо във връзка с Вашето искане1 отправено към международни организации за информация, която ще служи за основа на доклада за човешките права на ЛГБТ хората пред 47-та сесия на Съвета за човешките права.

На първо място, бихме искали да изразим нашия протест срещу целта на Вашето запитване и Вашите предположения, които са базирани на ненаучни теории и утвърждават концепцията за нови човешки права, които не са основани в непроменимите човешки характеристики (като цвят на кожата, раса, етнически произход, пол зададен при раждането и т.н.), а на променливи и абстрактни такива като джендър, сексуална ориентация и джендър идентичност. Според последните и най-всеобхватни научни изследвания относно твърдението на ЛГБТ общността за така наречения „роден по този начин“ ген/и/ и физическото предразположение за сексуалното поведение на ЛГБТ хората, е било доказано, че човешката сексуалност е сложна тема свързана с множество фактори на средата, които могат силно да повлияят джендъра, сексуалната ориентация и джендър идентичността, и тяхното възприятие. Това е причината, поради която законодателните органи на държавите по света, които са също членове на Обединените нации, основават техните недискриминационни закони за пола на научно доказаната биологическа сексуалност зададена при раждането, а не на анти-научни променливи такива, които са резултат на личното развитие, външни въздействия и влияния.

На второ място, трябва да кажем, че е доказан и неоспорим научен факт, че само жените (женският пол) може да има менструация, да забременява и да роди дете. Твърденията на ЛГБТ общността, че мъжете (мъжкият пол) също може да има менструация, да забременява и да ражда не е нищо повече от идеологическа заблуда, основана на лична интерпретация на реалността, подобно на теориите за плоската земя, чипирането чрез ваксини и други популярни грешни виждания. Нашата организация помага на бременни бедни самотни и затруднени жени да преодолеят трудни препятствия в техните животи, за да могат да родят децата си и да се грижат за тях. Ние не сме способни да дискриминираме никоя жена, която се нуждае от помощ, на основата на нейния пол, понеже само жени могат да получат нашите услуги и подкрепа. Не виждаме никаква необходимост или предимство за недискриминационно законодателство основано на флуидност на джендъра, която може да „преобразува“ мъже в жени за всякакъв период от време, по всякаква причина. „Преобразуването“ на мъже в жени всъщност никога не може да се случи на ниво на ДНК на човешкото същество.

На трето място, опитите на международни организации, правителства и неправителствени ЛГБТ организации да включат всеобхватно сексуално образование (англ. comprehensive sexual education – CSE) за деца, включително SOGI програми (sexual orientation and gender identity – сексуална ориентация и джендър идентичност), във всички учебни програми не е нищо повече от злоупотреба с власт и сила на глобално, национално и местно ниво. CSE е било доказано като неуспешен подход, който повлиява негативно сексуалността на децата от най-ранната им възраст като разрушава детските въздържание и чистота. Сексуализацията на децата от техните първи години чрез говоренето им за пениси, вагини, мастурбация, орален и анален секс, удоволствие от сексуалния акт и аборти на нежелани човешки същества (включително по пол и на основата на здравния статус), комбинирано със заблудата SOGI, води до объркване на детската сексуална ориентация, сексуалната идентичност и основни разбирания за семейните ценности като секс само поради истинска любов и качествено взаимоотношение, вярност към брачния партньор, грижа за най-уязвимите човешки същества в утробата или за всеки член на семейството или обществото и т.н.

Силно сме обезпокоени от натиска, който Офисът за човешките права на ООН, поставя върху правителства с такива обръщения за анти-човешки права като планира да наложи една идеология, която е срещу мъжете и жените, семействата и техните деца, и обществата като цяло. Приемането на нови, несъществуващи и наскоро изработени човешки „права“, които са срещу естествените такива на живот и свобода на изразяването, това на брак само между мъж и жена за размножаване и устойчиво развитие, чрез защита на семейството да създава и отглежда деца, е без съмнение идеологически подход. Ние виждаме този доклад и събирането на данни за него като опит да се заглуши всеки един, който мисли или действа различно в подкрепа на естествените семейства и реалното майчинство, които са причината всички хора да съществуват днес.

Освен това, опитът на Офисът за човешките права на ООН да събира информация чрез специфични агенти на нивото на държавите членки, за да подкрепи бъдещи действия срещу личностите и организациите на основата на техния светоглед, религиозни вярвания и други, ни напомня повече за отминалите времена на комунистическите режими, където националните служби за сигурност, като КГБ в СССР, Щази в ГДР и ДС в България, събираха данни, които да бъдат използвани срещу техните идеологически врагове. Времето доказа, че тези т.нар. “врагове на народа” или “идеологически врагове” бяха всъщност на страната на истината и на защитата на истинските човешки права.

Ние силно се надяваме, че такива опити като настоящия, които са подобни на описаните по-горе, ще бъдат прекратени чрез несъгласието и усилията на повечето държави членки на Обединените нации.

Нашата твърда увереност и разбиране е, че намесата на ООН във вътрешните работи на държавите членки чрез подкрепяне (морално и финансово) на организации, които изразяват ненаучни твърдения и идеологически възгледи срещу основни човешки права, е неприемлива.

 

С уважение,

Ивайло Тинчев
Председател на Управителния съвет
Сдружение „Избор за живот“
София, България

 

1 Call for input to a thematic report: Gender, sexual orientation and gender identity, https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx

Този документ на български в PDF формат.
Този документ на английски в PDF формат.

Свързани публикации