Scroll Top

Ако си над 70 години и си приключил с живота, застъпниците за евтаназия искат да се самоубиеш

Възрастна жена

В момента  „Холандско общество за правото да умреш” (NVVE) лобира законът да бъде променен, така че да позволява на хората, достигнали 70-годишна възраст и смятащи, че животът им е завършен и са изморени от него, да получат хапче за летален изход, с което да се самоубият. Организацията твърди, че това вече се случва и че законът трябва да претърпи промяна, така че да се предотврати злоупотреба.

Същевременно „Право на живот” предизвиква организацията „Новозеландско общество за доброволна евтаназия” също да признае, че подкрепя предоставянето на смъртоносното хапче на всички 70-годишни жители в Нова Зеландия, уморени от живота.

От морална гледна точка винаги е грешно да се отнеме живот. Това предложение е атака срещу неговата святост и достойнството, присъщо на всяко човешко същество. То е отрицание на начина, по който използваме скъпоценния живот, поверен ни от нашия Създател.

Привържениците на културата на смъртта твърдят, че самоубийството е човешко право. Тази кампания разкрива заблуждението, че при евтаназията става дума изцяло за състрадание и за предотвратяването на това, човек да си отиде в непоносими страдания. А това, за което става дума, е в най-добрия случай група от хора, подвели се да търсят все по-разрастващ се набор от критерии, според които самоубийството се популяризира като отговор на злополучията и житейските проблеми. Но в края на краищата ще се касае за отнемането на животи, определени като такива, които не си заслужават да бъдат живяни.

Холандия е в могъщата хватка на културата на смъртта. Очаква се, че тази кампания, започнала през 90-те години на 20 век, ще има окончателен успех, тъй като организацията Кралското холандско медицинско общество твърдо подкрепя самоубийството, подпомогнато от лекари, и в момента се консултира с Холандското общество за правото да умреш относно приложението на това смъртоносно предложение.

Тази нова атака срещу живота носи посланието, че някои животи вече не са ценни за общността, че някои хора нямат какво да предложат и че държавата е подготвена да те снабди с хапче за самоубийство, така че да отнемеш живота си. Когато това право бъде утвърдено, накрая би могло да стане задължително човек да се самоубие след достигане на 70-годишна възраст, тъй като да накараш някого да се самоубие е по-евтино от това, да му осигуриш необходимото медицинско лечение.

И веднъж приложили тази стъпка, защо да спираме на 70? Не би ли било това дискриминация спрямо останалите изморени от живота хора, като например депресираните тинейджъри или който и да е друг? Наскоро застъпник на евтаназията в Холандия, д-р Роб Джонкуайър, главен създател на законодателството относно подпомогнато самоубийство в страната, изнасяше речи на своята обиколка в Нова Зеландия, спонсориран от Новозеландското общество за доброволна евтаназия. Той бе привърженик на идеята, на всички 70-годишни хора да бъде дадено хапче за самоубийство. „Право на живот” вярва, че тъй като членовете на Новозеландското общество за доброволна евтаназия никога не са се дистанцирали от това спорно предложение, те също подкрепят идеята, на всички 70-годишни да бъде предоставено смъртоносно хапче за самоубийство.

„Право на живот” призовават жителите на Нова Зеландия, които са против лекарите да убиват пациентите си или да им помагат в тяхното самоубийство, да изложи писмено становището си до Правителствения комитет в онлайн форма или на хартия преди 1.02.2016 г. За повече информация, как това може да стане, посетете сайта www.protect.org.nz.

 

Автор: Кен Орр  | Амстердам Холандия
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2015/12/21/if-youre-over-70-and-done-with-life-euthanasia-campaigners-want-you-to-kill-yourself/
Превод: Невена Петкова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации