Scroll Top

Абортът повишава риска от преждевременно раждане с 69%, показва проучване

Преждевременно родено дете

Повече аборти повишават риска дори още повече.

Не можем да пропуснем иронията. Първо, защитникът на абортите Д-р Дейвид Граймс осмива връзката между абортите и последващото преждевременно раждане в статията „ Аборт и преждевременно раждане- фалшив сигнал (10.06.2015 г.) в „Хъфингтън поуст“. Точно на следващия ден в пресата се появява материал от изследовател, представен на годишната среща на Европейското общество за човешка репродукция и ембриология в Лисабон, който потвърждава, че наистина има връзка между стандартния медицински аборт чрез разширяване шийката на матката и кюртаж и повишения риск от преждевременно раждане при последваща бременност (изявление на Европейското общество за човешка репродукция и ембриология от 16.06.2015 г.).

Изследователят д-р Пим Анкъм от Академичния медицински център от университета в Амстердам анализира 21 проучвания върху рисковите фактори, които покриват почти 2 милиона жени. Анкъм открива, че разширяването на маточната шийка и кюртажа, извършвани при аборт или помятането, увеличават риска от последващо преждевременно раждане (преди 37 седмица) с 29%, а риска от преждевременно раждане преди 32 седмица с 69 %.

Анкъм отбелязва, че тези статистически значителни повишавания се наблюдават дори при изследвани групи жени, които преди бременността си не са правили медицински аборт. (Едно от недоволствата на Грайм е, че друг потенциално рисков фактор не е взет под внимание.) А Анкъм предупреждава, че рисковете са по-високи за жени с множество медицински аборти.

Както Анкъм посочва не е трудно да си представим защо би могло да има проблем. Той предполага, че разширяването на шийката на матката може да доведе до постоянно увреждане, което засяга нейната еластичност и което води до преждевременно разширяване в последваща бременност. Освен това Анкъм казва, че анти-микробният защитен механизъм на канала на шийката на матката е потенциално засегнат, като се повишава възможността от растяща инфекция на гениталния тракт, причина за преждевременно раждане.

Какво казва Граимс в своята статия за „Хъфингтън поуст“? Той се опитва тя да звучи така, все едно има само шепа двусмислени изследвания, които в най-добрия случай показват слаба връзка. Все пак анализът на Анкъм е последователен и включва повече от стотици изследвания, които намират връзка между медицинския аборт и последващото преждевременно раждане.

Граймс също се опитва да отклони вниманието към други фактори като социалноикономически статус, пушене, наркотици или алкохол, които се свързват с преждевременното раждане. Но подобни фактори са взети под внимание в много от тези изследвания. Въпреки че те са разнообразни по обем, подробности и въздействие, тези изследвания последователно показват не само връзката между аборта и последващото преждевременно раждане, но също и „причинно-следствената“ връзка, която показва повишаващ се риск пропорционално на броя на предишни аборти.

Освен това Граймс пренебрегва множеството изследвания и насочва хората към едно финландско проучване (Клементи и др. „Раждане. Резултати….Човешка репродукция“ от 29.08.2012 г.), за което той казва, че е „любим цитат на противниците на абортите“. Всъщност то е едно от малкото изследвания, които защитниците на правото на живот цитират и е далеч не толкова ненадеждно колкото Граймс смята. Граймс казва , че макар финландското проучване да установява , че има риск до 40% от последващо преждевременно раждане при жени с три и повече аборта, то установява (за разлика от други проучвания, които това финландско проучване цитира), че „Няма значима връзка“ между един или два аборта и от последващото преждевременно раждане. Обаче Граймс не успява да сподели с читателите, че макар това да е вярно относно данните в това изследване, когато прагът на преждевременното раждане е 37 седмица, то има и ясна връзка между медицинския аборт и преждевременното раждане преди 28 седмица, само дори и при един аборт (19% по-голям риск).

Рискът при последващо сериозно преждевременно раждане всъщност зависи от броя на абортите. Той се увеличава до 69% при два предишни аборта и до 178% при три и повече.

Това не е „фалшив сигнал”. Казано накратко, абортирането на първо дете не само означава загубата на това дете, но съвсем вероятно заплашва живота и здравето на следващите деца. Имайте предвид:

Щатският център за контрол на болестите казва, че „причините за смърт при преждевременно раждане възлизат общо на 35% от всички случаи на смърт при деца през 2010 година, повече от която и да била друга причина.” Освен това центърът казва, че „Преждевременното раждане е една от водещите причини за неврологични увреждания при деца. Преждевременното раждане струва на щатското здравеопазване повече от 26 милиарда долара през 2005 година.”

Ролята на аброта в тази национална трагедия не може да бъде пренебрегната или отхвърлена.

През октомври 2007 г. в рецензия, публикувана в списанието за репродуктивна медицина, изследователите Байрън Калхоун, Елизабет Шадигън и Брент Руни откриват, че предизвиканият аборт увеличава риска на последващите преждевременно родени деца с 31.5% , като рефлектира и върху годишното увеличение на разходите на 1,2 милирада долара за болниците за първоначални грижи за новородени. При това положение Калхоун , Шадигън и Руни изчисляват, че абортите са причина за 22917 преждевременни раждания преди 32 седмица годишно в тяхното резюме и допълнително 1096 случая на церебрална парализа при деца, родени с тегло по-малко от 1500 грама.

Граймс се опитва да се скрие зад официалните твърдения (или липса на такива) от медицински организации, за които е лобирал или е бил част от тях през годините. Но тези данни са твърде обширни, твърде значителни и твърде сериозни, за да бъдат пренебрегнати.

Граймс излага на риск своята медицинска почтеност преди години, когато решава да стане клакьор на индустрията с абортите. И сега , не само абортираните бебета, но и техните по-малки братя и сестри плащат цената за това.

Бележка: Д-р Рандал О’ Банън е директор на образование и проучване за Комитета за национално право на живот. Тази статия е от NRL News Today.

 

Автор: Д-р Рандал О’ Банън  | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2015/06/19/study-shows-abortion-raises-risk-of-premature-birth-69-more-abortions-raise-it-even-more/
Превод: Диана Македонска за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации