Scroll Top

Абортът увеличава риска от сърдечни заболявания и инфаркт

Жена с депресия

Новите проучвания показват, че жените, правили преднамерени аборти, са с по-голям риск от придобиване на метаболитен синдром, сърдечносъдови заболявания, диабет и инфаркт в сравнение с онези, които никога не са прекъсвали бременността си. Рискът при абортиралите жени е с 1.25 пъти по-висок. При жените, преживели спонтанен аборт, не е открита връзка с метаболитния синдром.

Проведеното в Китай проучване е наблюдавало 6 302 жени на възраст от 40 г. и нагоре, които са отговаряли на въпроси, свързани с начина им на живот, здравната им и репродуктивна история, и са били подложени на медицински изследвания.

Провеждащите изследването установили, че преднамерените аборти, направени в ранна възраст, „може да доведат до висок риск” от метаболитен синдром на по-късен етап и този риск се увеличава с всеки нов аборт.

„Нашите данни потвърждават факта, че целенасочените аборти могат да причинят потенциални и дългосрочни здравословни проблеми”, пишат те в документа, цитиращ проучванията относно връзката на аборта с увеличения риск от рак на гърдата.

Новите сведения подкрепят по-рано проведеното проучване на приблизително 173 000 жени от Калифорния, според което жените, правили аборт, са изложени на почти два пъти по-голям риск от смъртност в близките години в сравнение с онези, които са износили бременността си докрай. Тази по-висока смъртност се запазва през последните осем години.

През този осемгодишен период се установило, че при извършилите аборт има 446 процента по-висок риск от смърт, причинена от цереброваскуларни болести. Степента на смъртност по естествени причини при тези жени пък е с 44 процента по-висока.

Доктор Дейвид Риърдън, ръководещ проучването в Калифорния и директор на Елиът Институт изтъква,че докато повишената степен на смъртност поради самоубийство или други инциденти се наблюдава през първите 4 години след аборта, то през последните 4 години от този осемгодишен период се увеличава рискът от естествена смърт.

„Това може да доведе до дългосрочни проблеми като депресия и безпокойство, които влияят на сърдечносъдовата и имунната система при жените”, казва Риърдън. „Доказано е, че депресията може да причини сърдечни заболявания.”

Авторите на изследването, проведено в Китай, също посочват депресията като вероятна причина за по-честите случаи на метаболитен синдром при абортиралите жени. Според тях, продължаващата дълго психологична депресия е отбелязана и в други изследвания като показател за подобен вид проблеми.

Проучвания, проведени в близкото минало, на две, от които съавтор е бил Риърдън, показват, че жените, правили преднамерени аборти, са много по-склонни да изпаднат в депресия.

Според едно изследване, публикувано в Британския Медицински Журнал, жените, извършили аборт, са значително по-застрашени от изпадане в клинична депресия в периода от осем години след първата нежелана бременност, отколкото майките, износили плода до термина.

Друго дългосрочно проучване на различни жени в Америка показва, че прекъсналите бременността си са с 65 процента по-уязвими от заболяването клинична депресия. Тези данни са обобщени след анализ на възрастта, расата, образованието, семейното положение, броя направени аборти, доходите и предишното психиатрично състояние на жените, участвали в изследването.

Един сборен анализ от 2011 г., базиран на данните от 22 проучвания, осъществени в периода от 1995–2009 г., при които са били изследвани 877 181 жени от шест държави, потвърждава, че правилите преднамерени аборти са изложени на 34 процента по-висок риск от депресия, отколкото жените, родили децата си.

Източници:

Xu B, Zhang J, Xu Y, Lu J, Xu M, Chen Y, Bi Y, Ning G. Association between history of abortion and metabolic syndrome in middle-aged and elderly Chinese women. Front Med. 2013 Mar;7(1):132-7. doi: 10.1007/s11684-013-0250-x. Epub 2013 Feb 6.

DC Reardon et. al. Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women. Southern Medical Journal. 95(8):834-41 (2002).

Reardon DC, Cougle JR. Depression and unintended pregnancy in the National Longitudinal Survey of Youth: a cohort study. British Medical Journal. 324: 151-152.

Cougle JR, Reardon DC, Coleman PK. Depression associated with abortion and childbirth: a long-term analysis of the NLSY cohort. Medical Science Monitor. 2003; 9(4): CR105-112.

Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995-2009. The British Journal of Psychiatry. (2011) 199, 180-186.

 

Автор: Ейми Соуби, Вашингтон
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2013/03/21/new-study-abortion-can-lead-to-risk-of-heart-disease-and-stroke/
Превод: Весела Митева-Костова за Сдружение “Избор за живот”

 

Свързани публикации