защита

Нови доклади, разкриват как веригата от клиники за аборти Marie Stopes във Великобритания не спазва правилата за безопасност и излага живота на жените на риск.

Наскоро бях говорител на една удивителна конференция на защитниците за живота в щата Вашингтон. След речта ми една жена се приближи до мен и ми каза, че наистина трябва да смекча тона на речта си. Тя каза, че е сигурна, че речта ми ще обиди някои хора и че би трябвало да намеря общ език с тези, които подкрепят аборта.

Във връзка с организираната от Сдружение „Избор за живот“ от 6 до 12 октомври 2014 г. „Национална седмица в защита на живота“, от наше име и от името на всички заинтересовани български граждани, бих искал чрез това отворено писмо да насоча вашето внимание към някои факти от българската действителност, които определят настоящето и предопределят бъдещето на нашата нация.

Преди близо 37 години Мелиса Оудън оцеляла след аборт с вливане на солен разтвор. Сега тя е основател на организация, която съществува, за да образова обществото относно оцеляването след аборт и да предложи подкрепа на тези, които са оцелели при провалили се аборти.

Аз наистина мразя злоупотребата с власт. И никъде последиците от такава злоупотреба не са толкова тежки, колкото когато животът на едно бебе е заложен на карта.

Наскоро се натъкнахме на статия от един сайт за отглеждане и възпитание на деца, която изтъкваше десет причини (всъщност девет) да се направи аборт. Днес ние ще обсъдим десет причини да не се прави аборт.

В понеделник 11 ноември 2013 г., изчисленията за личната подкрепа на Европейска гражданска инициатива „Един от нас“ ще бъдат прекратени. Броят ще бъде повече от 1 891 000, което прави инициативата за защита на живота първият и най-важен успех.