Всеки ден в България се регистрират приблизително около 100 аборта, от които според официалната статистика около 30% са спонтанни. Разбира се, начина на подаване на данни и заниженият контрол в лечебните заведения за такива процедури, едва ли дава ясна картина за реалната ситуация. Възможно е абортите да са в пъти повече, а нелегалните да са поне 10, 20 или повече процента.

Може би вече си на възраст, в която имаш деца. Или пък все още очакваш своето първо дете, което някой ден ще се появи на този свят. Но сега си представи само за миг, че имаш своята нежна рожба – едно малко безценно съкровище! Представи си, че това крехко мъниче, което е по-скъпо от всичкото злато на света, се отпуснало на корема на майка си и леко го поритва от време на време…

Във връзка с организираната от Сдружение „Избор за живот“ от 6 до 12 октомври 2014 г. „Национална седмица в защита на живота“, от наше име и от името на всички заинтересовани български граждани, бих искал чрез това отворено писмо да насоча вашето внимание към някои факти от българската действителност, които определят настоящето и предопределят бъдещето на нашата нация.

Европейската комисия не уважи целите на инициативата “Един от нас” и подписите на почти 2 милиона европейци, като днес излезе с решение, че няма да иска законодателни промени за ограничаване на финансирането на научни изследвания и експерименти, водещи до разрушаване на човешки ембриони.

Европейската гражданска инициатива “Един от нас” вече е потвърдена като първа по брой събрани подписи в нейна подкрепа от европейските граждани.

В понеделник 11 ноември 2013 г., изчисленията за личната подкрепа на Европейска гражданска инициатива „Един от нас“ ще бъдат прекратени. Броят ще бъде повече от 1 891 000, което прави инициативата за защита на живота първият и най-важен успех.

Европейската гражданска инициатива „Един от нас“ определи 22 септември 2013 г. за Европейски ден за събиране на подписи на територията на цяла Европа „Кликни и подпиши!“ в подкрепа на юридическата защита на човешкия живот и достойнство.

На 17 септември, Генералната асамблея на Европейска гражданска инициатива “Един от нас”, в присъствието на членове от различните Национални комитети, представи в Европейския парламент текущата ситуация с инициативата “Един от нас”.

Европейска гражданска инициатива, поставила си дръзката задача да защитава човешкия живот, дори и в най-уязвимото състояние на ембриона, е получила значителна подкрепа из континента – вече е събрала над 950 000 подписа от голям брой нации.

На 23 април 2013 г. европейският омбудсман П. Никифорос Диамандурос организира интерактивно събитие в Европейския Парламент в Брюксел заедно с Информационното бюро на Европейския Парламент в 30 столици и градове в Европейския Съюз.