Европейската гражданска инициатива „Един от нас“ е инициатива, която има за своя цел юридическата защита на човешкия живот и достойнство