Scroll Top

Европейски ден за събиране на подписи за инициативата „Един от нас“: „Кликни и подпиши!“ на 22 септември 2013 г.

Европейски ден за събиране на подписи за инициативата „Един от нас“: „Кликни и подпиши!“ на 22 септември 2013 г.

Европейската гражданска инициатива „Един от нас“ определи 22 септември 2013 г. за Европейски ден за събиране на подписи на територията на цяла Европа „Кликни и подпиши!“ в подкрепа на юридическата защита на човешкия живот и достойнство.

Гражданската инициатива е нов демократичен инструмент за промяна на законодателството в Европейския съюз, който може да бъде използван от гражданското общество и чиято цел е да доближи институциите в ЕС до неговите граждани, като по този начин намали дефицита на демократичност в системата, за която е често обвиняван.

Каква е целта на инициативата „Един от нас“?

Инициативата си поставя за цел да събере поне един милион подписи, за да поиска от Европейския съюз законна защита на достойнството, правото на живот и неприкосновеността на всяко човешко същество от момента на зачатието. Това искане е във връзка с решение на Европейския съд по случая Brüstle/Greenpeace през 2011 година, когато беше определено, че „ембрион“ е началото на развитието на всяко човешко същество. В тази връзка инициативата „Един от нас“ очаква Европейския съюз да установи подходящи инструменти за контрол при използването на обществени средства като има предвид защитата на човешкия ембрион в общественото здраве, интелектуалната собственост, финансирането на изследвания или съдействието за такива.

В частност, от европейските законодатели се иска включването на нов бюджетен принцип на съгласуваност в ЕС, според който „никой зависещ от бюджета на ЕС проект не може да получи одобрение, ако включва дейности, които предполагат унищожаване на човешки ембриони”. Допълнително, се иска и промяната в „етичните принципи“ за изследванията по Рамковата програма за изследвания и иновации на ЕС (2014-2020) “Horizon 2020”. И накрая, предлага се промяна на поставените цели във Финансовите инструменти на коопериране за развитие, така че помощи от ЕС да бъдат предоставяни само в случаи, че е гарантирано запазването на човешкия живот при използването им.

Можете да участвате в подкрепа на инициативата като подпишете в Интернет на адрес:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=bg

или съдействате за събирането на подписи на хартиени бланки:
http://www.pro-life.bg/bg/проекти/еги-един-от-нас/#eci-how-to-help

Свързани линкове:
http://www.oneofus.eu/bg/
http://www.pro-life.bg/bg/проекти/еги-един-от-нас/

Харесайте и Facebook страницата на инициативата за България:
https://www.facebook.com/ECI.One.of.Us.Bulgaria