Scroll Top

Осем факта, които повечето хора не знаят за физическите и психологическите последици от аборта за жените

Жените страдат по много начини от абортите

Противно на общоприетото мнение, абортът наранява жените. Сайтът TheUnChoice.com е кампания на института Елиът (Elliot Institute), основана на доказателства с цел повишаване осведомеността относно нежеланите аборти, проблемите след аборт, смъртността при майките и осигуряване на помощ, надежда и лечение.

Базираният в САЩ институт Елиът е организация, която публикува проучвания и образователни материали, а също така работи и като защитник на жените и мъжете, които търсят възстановяване след аборт.

Следните цифри, показани по-долу като препратки от публикация на института Елиът, представляват 8 факта, позоваващи се на доказателства относно последиците от аборта върху женското здраве. Дал съм препратки към оригиналните източници, където това е било възможно.

1. 31% от жените направили аборт съобщават за усложнения във физическото състояние (1).

2. 10% от жените направили аборт страдат от внезапни, потенциално-животозастрашаващи усложнения (2, 3, 4)

3. При жените, преживели аборт, рискът от клинична депресия е 65% по-висок в сравнение с този при раждане. (5)

4. 65% от жените страдат от симптомите на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) след аборт (1)

5. Женската смъртност, предизвикана от различни причини след аборт, е 3,5 пъти (350%) по-висока от тази след раждане (6, 7)

6. Много жени описват преживяването си като „кошмар”, който трудно би могъл да се сравни с „избор”. 60% от жените, анкетирани след аборт, отговарят: „Част от мен умря.” (1)

7. Процентът на самоубийствата сред жените направили аборт е шест пъти (600%) по-висок от този при жените, които раждат (7, 8)

8. Абортът по желание повишава риска от бъдещи спонтанни аборти при жените с 60% (9)

 

Препратки

1. Източник : Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and Russian women,” Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004.

2. Frank, et.al., “Induced Abortion Operations and Their Early Sequelae,” Journal of the Royal College of General Practitioners 35(73):175-180, April 1985.

3. Grimes and Cates, “Abortion: Methods and Complications”, in Human Reproduction, 2nd ed., 796-813.

4. M.A. Freedman, “Comparison of complication rates in first trimester abortions performed by physician assistants and physicians,” Am. J. Public Health76(5):550-554, 1986).

5. JR Cougle et. al., “Depression Associated With Abortion and Childbirth: A Long-Term Analysis of the NLSY Cohort,” Medical Science Monitor 9(4):CR105-112, 2003.

6. M Gissler et. al., “Pregnancy Associated Deaths in Finland 1987-1994 — definition problems and benefits of record linkage,” Acta Obsetricia et Gynecologica Scandinavica 76:651-657, 1997.

7. M. Gissler, “Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987-2000,” European J. Public Health 15(5):459-63, 2005.

8. Gissler, Hemminki & Lonnqvist, “Suicides after pregnancy in Finland, 1987-94: register linkage study,” British Journal of Medicine 313:1431-4, 1996.

9. N. Maconochie, P. Doyle, S. Prior, R. Simmons, “Risk factors for first trimester miscarriage—results from a UK-population-based case–control study,” BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, Dec 2006.

Бележка: Проучванията от точки 6, 7 и 8 разглеждат средната смъртност до една година след края на бременността. Друго проучване, направено за период от 8 години, сочи, че при жените направили аборт, рискът от смърт от всякакви причини е с 62% по-висок, като при тях има и 2,5 пъти по-висок процент на самоубийствата в сравнение с раждалите жени. Източник: DC Reardon et. al., “Deaths Associated With Pregnancy Outcome: A Record Linkage Study of Low Income Women,” Southern Medical Journal 95(8):834-41, Aug. 2002.

Препечатано с разрешение от П. Дж. Сандърс.

 

Автор: Питър Сандърс | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeSiteNews.com
Оригинална статия: http://www.lifesitenews.com/blog/eight-facts-most-dont-know-about-physical-and-psychological-consequences-of
Превод: Антония Мирославова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации