избор за живот

Както в миналото се променило разбирането за робството, правата на жените и правата цветнокожите, така ще има промяна и за правото на живот на неродените.

Искания, които отправяме по време на “Национална седмица в защита на живота – 2018” към държавните институции и обществото ни.