Scroll Top

Според ново проучване, абортът е пряко свързан с депресията, посттравматичния стрес и злоупотребата с наркотици

Жена в депресия

Според публикувано наскоро проучване на психиатричното списание „Психиатрия и клинични невронауки”, абортът, депресията и пристъпите на тревога, включително и посттравматичния стрес, са взаимно свързани.

Изследването прави сравнение между психологическото благосъстояние на жените и следствията от раждането, като раждане на бебето, помятане или аборт. Заключението на авторите гласи, „изглежда загубата на ембриона излага жените на по-висок риск от душевни разстройва, отколкото раждането; някои проучвания сочат, че абортът се счита за по-голям рисков фактор, отколкото помятането.”

Ето и някои от откритията, публикувани от Зенит:

А) От 19 изследвания, които сравняват аборта с раждането, 13 са показали явен риск за поне едно от споменатите душевни разстройва в групата на абортите срещу раждането, пет не са показали различия. Само в едно от проучванията се съобщава за по-лош психически резултат за раждането.

Б) Някои изследвания сравнили абортът с непланираните бременности, които завършват с раждане (този подход е важен, тъй като непланираното раждане може да е причина за аборт, заради страх от психологическа травма): четири проучвания са открили по-висок риск в групата на абортите, а три не са открили различия.

В) Накрая, авторите анализирали тези 9 проучвания, които сравняват аборта с помятането (като и двете завършват със смъртта на ембриона): три от проучванията показват по-висок риск от душевни разстройва заради аборт, четири заключават, че няма различия и в две – рискът от краткотрайното безпокойство и депресията е бил по-висок в групата на помятането, докато дългосрочното безпокойство и депресията са в групата на аборта.

Това, което изниква от този анализ, е че явно е трудно да се спори, че абортът няма психологически или психиатрични последици: нито едно проучване, с изключение на едно, от общо 30 не показва, че последиците от аборта са по-малки от тези при износването на бебе, дори в случай на „терапевтичен” аборт или непланирано износване на детето.

Авторите настояват за допълнителни изследвания в тази сфера, за да сравнят повече проучвания чрез методи и резултати, защото, както пишат, „Рискът относно това, че абортът може да бъде свързан с последващи душевни разстройва трябва внимателно да се оцени, за да се даде пълна информация на жените, когато преживяват трудна бременност.”

Бележка от LifeNews.com: Матю Арчболд пише за Creative Minority Report, където тази публикация се е появила за първи път. Препечатана е с разрешение.

 

Автор: Матю Арчболд | Вашингтон, САЩ
Източник: LifeNews.com
Оригинална статия: http://www.lifenews.com/2013/07/26/study-links-abortion-with-depression-ptsd-and-drug-abuse/
Превод: Антония Мирославова за Сдружение “Избор за живот”

Свързани публикации