стрес

Тя седеше срещу мен, сълзи се стичаха по лицето ù. Темата за аборта бе подета и жената говореше със затруднение. „Емоционално травмираща“ бе фразата, която тя използва, за да опише процедурата.

Според публикувано наскоро проучване на психиатричното списание „Психиатрия и клинични невронауки”, аборта, депресията и пристъпите на тревога, включително и посттравматичния стрес, са взаимно свързани.