12

Изображения от 4D ултразвук /ехограф/ с участието на неродени от 8 до 34 гестационни седмици. Детайлни снимки на бебета докато те се търкалят, прозяват, мигат, въртят, усмихват и протягат.