ситуация

Животът и любовта могат да са са по-силни от „брадвата“ на неблагоприятните обстоятелства!

Скърбяща майка, загубила своя син в следствие на спонтанен аборт в 20 гестационна седмица, превърна тази трагична ситуация във възможност за помощ на други бебета и техните семейства.