незаконни аборти

“Забранете абортите, но незаконните абортите няма да спрат. Жените просто ще ги правят незаконно и ще умират!”

Или поне така се представят аргументите… Но фактите, дори и отегчителни сами по себе си, показват точно обратното в Чили.