метаболизъм

Новите проучвания показват, че жените, правили преднамерени аборти, са с по-голям риск от придобиване на метаболитен синдром, сърдечносъдови заболявания, диабет и инфаркт в сравнение с онези, които никога не са прекъсвали бременността си.