вяра

Често срещана заблуда е, че движението в защита на живота е религиозно. Част от членовете на това движение наистина са вярващи, но по няколко причини същевременно е налице и значителен брой светски последователи.

Като християни от 21 век често чуваме как Бог е създал всеки един от нас с уникално призвание и идентичност. Лу Енгъл обобщава това добре в отзвук на Псалом 139 като казва: „Бог има мечта и Той е обвил тялото ти около нея .”

Не знам как да започна историята си – може би от самото началото би било най-добре. Зачената съм след като майка ми е била изнасилена от продавач на енциклопедии, който чрез сила влязъл в подвижния ѝ дом, докато 3 годишният ми брат спял. Изнасилил я и си заминал.