UK

Съдебните документи описват бременната в 18-та седмица като страдаща от „ значителна умствена изостаналост” и принадлежаща към „единия процент от английското население с най-ниска познавателна способност”.