борби

Животът и любовта могат да са са по-силни от „брадвата“ на неблагоприятните обстоятелства!