религия

Често срещана заблуда е, че движението в защита на живота е религиозно. Част от членовете на това движение наистина са вярващи, но по няколко причини същевременно е налице и значителен брой светски последователи.