немско

Наскоро роденото момиченце, чиято майка го е изоставила в сак в парка, е било спасено, когато немското овчарско куче се затичало към чантата и отказало да изостави детето.